Naliczamy wynagrodzenia i prowadzimy akta osobowe.