Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.