Przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.